KOSTNADSFRITT MATCHNINGSSTÖD

Har du svårt att hitta rätt medarbetare? I Landskrona finns det många potentiella medarbetare som önskar vara en del av arbetsmarknaden och bidra till företagens utveckling.

  • Vi utgår från arbetsgivarens behov.
  • Vi tar reda på vilken kompetens du söker.
  • Vi träffar kandidaterna, gör ett urval och presenterar för dig.
  • Vi arbetar snabbt med hög tillgänglighet.

1. Vi hjälper dig med kompetensprofil
Få den personal som bäst matchar dina behov.

2. Få HR-stöd under hela processen
Vi underlättar arbetet med ansökningar och kontakt med Arbetsförmedlingen. Vi bidrar med HR-stöd och följer upp matchningen.

3. Lägre kostnad under tiden som medarbetarens upplärning
I vissa fall finns det möjlighet till en lägre lönekostnad under den tid det tar för den nya medarbetaren att växa in i rollen. Arbetsförmedlingen tar beslut gällande anställningsstöd.

Varför finns Matchningsresurs?

Av våra rekryteringsprognoser framgår att 60% av arbetsgivarna i Landskrona upplever att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt medarbetare. Samtidigt upplever många kandidater att det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden i ordinarie rekryteringsprocesser.
Matchningsresurs är ett direkt svar på detta.

Företagen har varit med och tagit fram modellen, upplägget matchar arbetsgivarnas direkta behov. Matchningsresurs fyller en viktig funktion för att synliggöra kandidater och tillgodose ett faktiskt rekryteringsbehov.

Arbetsmetoden är utvecklad av Tillväxt Landskrona AB i samarbete med Arbetsförmedlingen med finansiering av Tillväxtverket.

Vi har hittills matchat fler än 300 kandidater till ett 90-tal företag i många olika branscher och yrken – allt från industri, produktion, lager, omsorg och skola till gröna näringar, restaurang och service.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte.

Susan Hinz, projektledare/rekryterare
Telefon: 0709-47 01 40
susan.hinz@landskrona.se

Mia Ceder, Rekryterare
Telefon: 0709-47 01 43
mia.ceder@landskrona.se

Tillväxtverket Logo