KOSTNADSFRITT MATCHNINGSSTÖD

Vill du att din verksamhet ska växa men har svårt att hitta personal med formell kompetens?

Komplettera befintliga medarbetare med personal med informell kompetens. Lägre lönekostnad under upplärning.

 

Så här fungerar det:

1. Om behov finns, omfördela arbetsuppgifter så behovet av resurskritisk personal minskar
Genom omfördelning kan ni minska trycket på att försöka hitta ny personal med särskild kärnkompetens – vilket idag ofta är svårt och dyrt. Använd omfördelningen till att anställa resurser som det är lägre konkurrens om och som avlastar er befintliga personal.

2. Gör en kravprofil med hjälp av oss
Få den personal som bäst matchar dina behov. Arbetskraften du får via Resursjobb har grundläggande kompetens*

3. Få HR-stöd under hela processen
Vi tar ansvar för att all formalia hanteras, tex. blanketter och kontakt med Arbetsförmedlingen.
Vi bidrar med HR-stöd, och tar direkt tag i uppkomna situationer som kan upplevas som besvärliga.

4. Få ekonomiskt stöd under tiden som resursen utvecklas
Du som arbetsgivare har möjlighet till en lägre lönekostnad under den tid det tar för Resursjobbaren att växa in i rollen samt för organisationen att anpassa sitt arbete utifrån den nya tjänsten.

*Grundläggande kompetens för ett arbete

Vi säkerställer vi att våra kandidater har grundläggande kompetenser.
Det innebär att de har ett omdöme och ett intyg som visar deras förmåga bl.a. vad gäller:

• Samarbetsförmåga, bemötande och flexibilitet
• Uthållighet, motivation, tålamod
• Mottaglighet för information och instruktioner
• Punktlighet, pålitlighet och noggrannhet

Bakgrund

Det övergripande uppdraget för Tillväxt Landskrona AB är att genom samverkan med näringslivet stärka matchningen mellan arbetssökande i Landskrona och näringslivets behov av arbetskraft, och därigenom medverka till att arbetslösheten sänks i Landskrona.

Vid vår genomförda 5-års prognos meddelar en fjärdedel av arbetsgivarna i Landskrona att de vill rekrytera fler medarbetare, men hittar inte tillräckligt många kandidater. Det finns en brist på tillgänglig arbetskraft. Samtidigt konstaterade arbetsgivarna att det finns ett reellt behov av medarbetare med informell kompetens. Resursjobb är ett direkt svar på detta.

Företagen har varit med och tagit fram modellen, upplägget matchar arbetsgivarnas direkta behov. Resursjobbarna fyller en viktig funktion, det handlar inte om att anställa för att vara snäll utan för att komplettera organisationen med fler händer och fötter, och avlasta befintliga specialister.

Projektet Resursjobb leds av Tillväxt Landskrona AB i samarbete med Arbetsförmedlingen


Resursjobben syftar till att på ett flexibelt och effektivt sätt erbjuda lösningar för rekryteringsbehoven hos företagen och arbetsmöjligheter för arbetssökande.


Följande företag har Resursjobbare:

A-lack/Screamer AB
Alfdex
Attendo
Borstahusens Hamnförening
Derome
Dow Sverige AB
Fazer Food
Gröna Kiosken
Hamnens Hörna
ICA Kvantum
J-graf
Lernia
Oatly
Olavia Logistik
Preiss Daimler Helsingborg
Saxtorp Trading
Stjärnfallets Förskola
Stainless Constructions
Stefan Pålsson Aktiebolag
Dow Sverige AB
SWEP
Walters kaffe
Örenäs Slott

Ja, jag behöver resursjobbare!

Kontakta
Susan Hinz, projektsamordnare Resursjobb
Telefon: 0709-47 01 40
susan.hinz@landskrona.se

Pernilla Lexton, projektmedarbetare, Resursjobb
Telefon: 0709-47 01 43
pernilla.lexton@landskrona.se

Ladda ner vår folder om Resursjobb (PDF) >>

 

Tillväxtverket Logo