Yrkesmässa Landskrona logo

Den 23 oktober 2018 kommer ca 1500 skolelever till Idrotthallen för att besöka Landskrona Yrkesmässa!

Arrangemanget leds av Tillväxt Landskrona AB i samarbete med Arbetsförmedlingen
med Anja Olin-Pape som samordnare.

Varför en yrkesmässa?
Landskrona stad ligger på tredje plats när det gäller Sveriges högsta arbetslöshet. Med anledning av detta gör staden nu en kraftsamling genom att under fyra år arbeta med en projektorganisation direkt under kommunledningen, som heter Arbetsmarknad Landskrona. Långsiktiga satsningar varvas med kortsiktiga initiativ för att dels sänka arbetslösheten, och dels strypa inflödet av nya arbetslösa över tid.

Tillväxt Landskrona AB företräder näringslivets behov av arbetskraft. Det som är mycket positivt är att Landskrona har ett rikt näringsliv med många olika branscher, och företag som växer och vill anställa arbetskraft.

En av de långsiktiga satsningarna är Landskrona yrkesmässa. Yrkesmässan är för elever i högstadiet och gymnasiet. Syftet med mässan är att stärka elevernas kunskap och insikt i vilka yrken som finns, vilka det finns brist inom, samt vad olika yrken faktiskt innebär.

Möjligheten till långsiktig kompetensförsörjningen till våra verksamheter, företag och näringar i Landskrona bygger till stor del på vilka linjer de elever som nu ska välja gymnasium eller vilken vidareutbildning bestämmer sig för att gå. Vi hoppas kunna hjälpa dem att göra ännu mer informerade val!

Var med som utställare! Det är gratis!

Vi vill ha dig som brinner för ditt yrke, och vill dela med dig av det!
Det kan vara du, någon inom din bransch eller en kollega. Som utställare får du möjlighet att påverka din verksamhets framtid, träffa elever och andra yrkesverksamma som också tycker att det behövs ett mer långsiktigt tänk i hur vi hanterar arbetsmarknadsfrågor i Landskrona.

Medverkan är helt gratis och vi bjuder på lunch och fika! Mässan pågår från 08.00-17.00.
Vi erbjuder utrymme för både ”bokbord” och större ytor för att kunna ta med material och utrustning vid behov.

Kontakta Anja om du vill vara med som utställare eller om du har andra frågor:
Anja Olin-Pape
0709-405972
landskronayrkesmassa@outlook.com