Yrkesmässa Landskrona logo

Den 23 oktober 2018 kom ca 1500 skolelever till Idrotthallen
för att besöka
Landskronas första Yrkesmässa!

 

Yrkesmässan Landskrona 2018 from Branschorganisationer on Vimeo.

Varför en yrkesmässa?
Tillväxt Landskrona arrangerar en Yrkesmässa för att inspirera och motivera elever i högstadiet och gymnasiet att göra kloka studieval som grundar sig på arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens.

Här får eleverna möjlighet att prata med arbetsgivare, upptäcka nya yrken som de inte vet finns men också få en känsla av att de är eftertraktade på den framtida arbetsmarknaden.

Drygt ett fyrtiotal arbetsgivare och branschorganisationer ställde ut 2018 och berättade om de yrken som finns representerade i sina verksamheter. Utöver det höll stiftelsen Arbetsmarknadskunskap inspirationsföreläsningar och WorldSkills presenterade yrkesmästare.
Dagen leddes av en entusiastisk och professionell Ola Selmén.

Utvärderingen som gjordes av de besökande eleverna visade på att den väckte nyfikenhet inför kommande studie- och yrkesval, och att många fick nya kunskaper om arbetsmarknaden i allmänhet och möjlighetsyrken i synnerhet.

Möjlighetsyrke? Ja, ett yrke där det finns stor efterfrågan på arbetskraft och möjlighet att ta en plats på arbetsmarknaden.

Yrkesmässan 2018 arrangerades av Tillväxt Landskrona AB i samarbete med Landskrona stad, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadskunskap och WorldSkills.

Var med som utställare 2019!

Vi vill ha dig som brinner för ditt yrke, och vill dela med dig av det!
Det kan vara du, någon inom din bransch eller en kollega. Som utställare får du möjlighet att påverka din verksamhets framtid, träffa elever och andra yrkesverksamma som också tycker att det behövs ett mer långsiktigt tänk i hur vi hanterar arbetsmarknadsfrågor i Landskrona.

Yrkesmässan är en långsiktig och återkommande satsning.
Vill du vara med kontakta oss på Tillväxt Landskrona AB.