Hur ser ditt företags rekryteringsbehov ut idag och i framtiden?
Kontakta gärna Tillväxt Landskrona AB – vi vill gärna träffa dig!

Tillväxt Landskrona AB
Skeppsbron 2
261 35 Landskrona

Organisationsnummer 559086-5290

Pernilla Anderberg, VD
pernilla.anderberg@landskrona.se
0709-47 01 33

Susan Hinz, Projektledare
susan.hinz@landskrona.se
0709-47 01 40

Anja Olin-Pape, samordnare Landskrona Yrkesmässa
landskronayrkesmassa@outlook.com
0709-405972