I nära samarbete med stadens arbetsgivare ser Tillväxt Landskrona AB över hur rekryteringsbehovet ser ut idag och några år fram i tiden.
Läs vår rekryteringsprognos avseende Landskronas privata arbetsgivare.

Utifrån detta rekryteringsbehov samarbetar Tillväxt Landskrona AB med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och andra intressenter för att konkret tillgodose arbetsmarknadens behov genom rätt utbildningar och insatser, vilka krävs för att rusta framtidens medarbetare.

Tillsammans med näringslivet skapar vi möjligheter för individer att hitta sin plats i arbetslivet, samtidigt som företagens möjligheter till en god tillväxt stärks!

Tillväxt Landskrona AB är en del av Arbetsmarknad Landskrona.

Läs mer om oss