I Landskrona arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för företag att växa. En av de viktigaste förutsättningarna är att det finns medarbetare att tillgå med den utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper som matchar arbetsgivarnas behov.

Det övergripande uppdraget för Tillväxt Landskrona AB är att genom samverkan med näringslivet stärka matchningen mellan arbetssökande i Landskrona och näringslivets behov av arbetskraft, och därigenom medverka till att arbetslösheten sänks i Landskrona.

I nära samarbete med stadens arbetsgivare ser Tillväxt Landskrona AB över hur rekryteringsbehovet ser ut idag och några år fram i tiden. Utifrån detta rekryteringsbehov av samarbetar Tillväxt Landskrona AB med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och andra intressenter för att konkret tillgodose arbetsmarknadens behov genom rätt utbildningar och insatser, vilka krävs för att rusta framtidens medarbetare.

Tillsammans med näringslivet skapar vi möjligheter för individer att hitta sin plats i arbetslivet, samtidigt som företagens möjligheter till en god tillväxt stärks!

Läs mer om oss