Tillväxt Landskrona AB är ett aktiebolag som har utformats i samverkan mellan näringslivet, Landskrona stad och Arbetsförmedlingen, och som ägs av Landskrona stad.

Bolagets styrelse

Mats Ekeroth Styrelseordförande, VD Alfdex
Jonas Hansson Styrelseledamot, VD OHIAB
Göran Green Styrelseledamot, VD GC Gruppen
Mona Mårtensson Styrelseledamot, Chef Arbetsförmedlingen
Torkild Strandberg Styrelseledamot, Kommunstyrelsens ordförande (L)
Elvir Mesanovic Styrelseledamot, Kommunalråd (MP)
Gert Nevhagen Styrelseledamot, Förtroendevald (SD)
Jonas Esbjörnsson Styrelseledamot, Kommunalråd (S)
Cecilia Hallberg Styrelseledamot, Förtroendevald (S)
Christer Hagsund Adj. styrelseledamot, Vice VD DSV Road
Ronnie Olsson Adj. styrelseledamot, Platschef Swep
Regina Issal Adj. styrelseledamot, VD ICA Kvantum
Stefan Johansson Adj. Bitr. stadsdirektör
Mats Persson Adj. Projektledare Arbetsmarknad Landskrona
Pernilla Anderberg VD Tillväxt Landskrona AB

Visa kontaktuppgifter