Landskronas arbetsmarknad

Landskronas arbetsmarknad

I Landskrona finns ett stort antal företag lokaliserade inom en rad olika branscher. Här finns små företag och stora koncerner. Sammanlagt finns det drygt 3300 företag etablerade i Landskrona idag, och många planerar för en tillväxt i närtid och framtid. Dessutom startar ett stort antal nya företag varje år, och flera nya företag är på väg att etablera sig här.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

En av de viktigaste förutsättningarna för att företagen skall kunna utvecklas och växa är att det finns medarbetare att tillgå med den utbildning och erfarenhet som matchar arbetsgivarnas behov. Detta är Tillväxt Landskronas uppdrag att tillgodose genom såväl långsiktiga som direkta insatser.

Visste du att...

Visste du att...

... en tredjedel av Skånes företag ser bristen på arbetskraft som det största problemet för ökad tillväxt? I Landskrona drivs ett aktivt och målmedvetet arbete för att tillgången till arbetskraft skall vara god.

Det skall vara enkelt och positivt att driva företag, och lätt att rekrytera rätt medarbetare!