Realisera din affärsidé!

Realisera din affärsidé!

Landskrona Ventures är ett acceleratorprogram som drivs i samarbete med Landskrona stad och med Tillväxt Landskrona som samarbetspartner. Genom programmet ges deltagarna tillgång till coachning, verktyg, nätverk & utbildning för att kunna realisera sina affärsidéer på bästa möjliga sätt. När programmet är avslutat är målet att deltagaren antingen startar sitt företag, eller är redo att plocka in riskkapital från affärsänglar. Programmet äger rum på plats i Landskrona och online, och går utmärkt att kombinera med jobb eller studier. Läs mer på Landskrona Ventures hemsida: https://landskronaventures.se/sv/start/

Rekryteringsprognos 2023

Rekryteringsprognos 2023

Tillväxt Landskrona genomför vartannat år en lokal rekryteringsprognos. 125 privata arbetsgivare inom olika branscher intervjuas där de får svara på frågor kring rekryteringsbehovet på kort och lång sikt. Det visar sig att majoriteten av arbetsgivarna behöver rekrytera och det visar att arbetet med kompetensförsörjning är viktigare än någonsin.

För mer information kan mankontakta på mia.ceder@landskrona.se. Mia kan skicka ut foldern i digital eller fysisk form där du kan läsa mer om resultaten.

Högsta placeringen någonsin för Landskrona i ranking av lokalt företagsklimat!

Högsta placeringen någonsin för Landskrona i ranking av lokalt företagsklimat!

Landskronas företagsklimat ligger på plats 15 bland Sveriges 290 kommuner, vilket är det bästa resultatet någonsin. Bland Skånes 33 kommuner ligger Landskrona på plats fem. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat.

– Detta är mycket goda nyheter för Landskrona. Ett gott företagsklimat är viktigt ur två perspektiv – det är avgörande för stadens utveckling och för att vi ska kunna fortsätta leverera god välfärd som skola och omsorg, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Landskrona har förbättrat sig rejält i rankingen de senaste tio åren. Sedan 2013 har Landskrona klättrat från plats 145 till plats 15. Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat bygger på enkätsvar från lokala företag.

– Vårt goda företagsklimat är ett bevis på att det finns ett gott och genuint samarbete mellan staden och de företag som verkar här. Jag är stolt över alla företag och medarbetare som tillsammans bidragit till det här fina resultatet, säger Pernilla Anderberg, t f stadsdirektör i Landskrona stad.

Företagen sätter betyg på en sexgradig skala, där 1 är dåligt och 6 utmärkt. Det sammanfattande omdömet i Landskrona ligger i år på 4,08 jämfört med 3,91 år 2022. Landskrona ligger också högre än både Sverigesnittet (3,46) och Skånesnittet (3,57).

Intresseanmälan ESF-projekt

Intresseanmälan ESF-projekt

Under 2022-2023 genomförde Tillväxt Landskrona AB två projekt som finansierades av Europeiska socialfonden med 22 deltagande företag från Landskrona. Tillsammans fick 720 anställda delta i 120 kompetensutvecklingsinsatser om totalt 16 000 utbildningstimmar. Det genomfördes även nätverksträffar och en Framtidsboost på Landskrona Teater med över 200 deltagare.

Tillväxt Landskrona AB vill återigen ge Landskronas näringsliv denna möjlighet till utveckling. Svenska ESF-rådet lyser nu ut medel för kompetensutveckling av anställda och utveckling av företag och organisationer. Det handlar om såväl företagsspecifika utbildningsinsatser, som mer allmänna. Allt utifrån de behov som era medarbetare, och ni som organisation, har.

Låter detta intressant för ert företag? Gör en intresseanmälan direkt via länken nedan. Intresseanmälan är i första hand riktad till företag verksamma och baserade i Landskrona.

Intresseanmälan är inte bindande. Under augusti månad tar vi kontakt för vidare dialog. Ansökan till ESF ska lämnas in den 4 september, och vi ber er därför att senast den 15 augusti lämna in en intresseanmälan

Har du några frågor?
Ta kontakt direkt med Belma Dzafic,
Tillväxt Landskrona AB på:

Telefon: 0733-47 31 82
E-post: belma.dzafic@landskrona.se

Länk till intressenamälan
Landskrona har bästa företagsklimatet bland de större skånska kommunerna

Landskrona har bästa företagsklimatet bland de större skånska kommunerna

Landskronas företagare blir alltmer nöjda med kommunens service, visar SKR:s öppna jämförelser av kommunernas företagsklimat. Mätningen visar också att Landskrona har det bästa företagsklimatet bland skånska kommuner med över 40 000 invånare.
Landskrona stad har deltagit i SKR:s mätning sedan 2012. Sedan dess har NKI ökat från 64 till 78.
– Det ska vara roligt och enkelt att vara företagare i Landskrona, och det är glädjande att se allt fler företag tycker att vi ger bra service. Men här finns mer att göra. Vi har många starka relationer med våra företagare vilket ger oss en bra bild av vad näringslivet vill ha av oss, säger Anna Classon, tillväxtchef i Landskrona stad.

Hela resultatet hittar du på SKR:s webbplats skr.se.
Landskronas företagsklimat ligger på plats 26 bland alla Sveriges 290 kommuner...

Landskronas företagsklimat ligger på plats 26 bland alla Sveriges 290 kommuner...

...vilket är den högsta placeringen sedan 2013. Bland annat är företagen nöjda med den service och rådgivning de får från kommunens handläggare.
Det visar Svenskt Näringslivs undersökning.
– Sedan 2013 har vi klättrat från plats 145 till plats 26, vilket vi är väldigt stolta över. En del i det starka företagsklimatet är våra handläggares förståelse för företagens behov och verksamhet. Här har vi blivit bättre i år vilket är väldigt positivt och en bra grund för att vi ska kunna utveckla vår service ytterligare, säger Anna Classon, näringslivschef i Landskrona stad. Landskronas företagsklimat står sig också bra i Skåne, här ligger vi på plats 6 av 33 skånska kommuner.

Läs mer här
Fler än 500 matchningar genomförda

Fler än 500 matchningar genomförda

Tillsammans vill vi bidra till en fortsatt stark näringslivsutveckling i Landskrona genom att vara en matchningsresurs i rekryteringsarbetet.

Är du som arbetsgivare intresserad av vårt kostnadsfria matchningsstöd?

Lär mer om oss här

Kontakta:
Anders Nilsson
anders.l.nilsson@landskrona.se
0733-47 39 96

Mia Ceder
mia.ceder@landskrona.se
0709-47 01 43

Läs mer om oss här
Landskronas arbetsmarknad

Landskronas arbetsmarknad

I Landskrona finns ett stort antal företag lokaliserade inom en rad olika branscher. Här finns små företag och stora koncerner. Sammanlagt finns det drygt 3300 företag etablerade i Landskrona idag, och många planerar för en tillväxt i närtid och framtid. Dessutom startar ett stort antal nya företag varje år, och flera nya företag är på väg att etablera sig här.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

En av de viktigaste förutsättningarna för att företagen skall kunna utvecklas och växa är att det finns medarbetare att tillgå med den utbildning och erfarenhet som matchar arbetsgivarnas behov. Detta är Tillväxt Landskronas uppdrag att tillgodose genom såväl långsiktiga som direkta insatser.

Visste du att...

Visste du att...

... en tredjedel av Skånes företag ser bristen på arbetskraft som det största problemet för ökad tillväxt? I Landskrona drivs ett aktivt och målmedvetet arbete för att tillgången till arbetskraft skall vara god.

Det skall vara enkelt och positivt att driva företag, och lätt att rekrytera rätt medarbetare!