KNUT står för Kunskap Näringsliv Utbildning Tillsammans och här arbetar vi med skolelever från förskoleklass till högstadiet med syfte att väcka intressen för en rad olika branscher och yrken under skolåren, men också inspirera till studier genom att visa hur man omsätter sina kunskaper från skolan i praktiken i arbetslivet.

Vi matchar en arbetsgivare med en årskurs på en specifik skola. Varje år kommer den årskursens alla elever på besök hos arbetsgivaren för att uppleva arbetsplatsen. Lärarna hämtar in en uppgift eller ett tema från arbetsgivaren som eleverna arbetar med integrerat i den ordinarie undervisningen under året.

Alléskolan
Kontakt Cecilia Jacobsen, 0418-47 45 89, cecilia.jacobsen@landskrona.se
Förskoleklasserna – Citygross
ÅK 2 – Öresund Heavy Industries
ÅK 4 – Miljöförvaltningen, Landskrona stad
ÅK 6 – Swedbank

Emiliaskolan
Kontakt Anton Ekvall, 0418-47 44 00, anton.ekvall@landskrona.se
Förskoleklasserna – ICA Nära, Häljarp
ÅK 2 – BackApp

Glumslövs skola
Kontakt Fredrika Alvén, 073-347 42 35, fredrika.alven@landskrona.se
Förskoleklasserna – Nylanders Rött och Grönt
ÅK 2 – Hemmakväll, huvudkontoret
ÅK 4 – Örenäs Slott Hotell och Restaurang
ÅK 6 – NSVA
ÅK 8 – Boliden Bergsöe

Härslövs skola
Kontakt Fredrika Alvén, 073-347 42 35, fredrika.alven@landskrona.se
Förskoleklasserna – Svenska kyrkan, Härslöv
ÅK 2 – Viarps Kör och Ridklubb
ÅK 4- Parajett
ÅK 6 – Tomatens Hus

Sandåkerskolan
Kontakt Hanna Broberg, 0418-47 44 06, hanna.broberg@landskrona.se
ÅK 4 – Landskrona Energi
ÅK 6 – Emrahus
ÅK 8 – BorgWarner

Västervångskolan
Kontakt Sandra Dahlinger, 0733-47 41 66, sandra.dahlinger@landskrona.se
Förskoleklasserna – Kvarteret Erikstorp
ÅK 2 – ICA Kvantum
ÅK 4 – Maribo Hilleshög
ÅK 6 – Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad
ÅK 8 – Alfdex

Kontaktpersoner för KNUT
Pernilla Anderberg, Tillväxt Landskrona AB, 0709-47 01 33
Sandra Dahlinger, Studie- och yrkesvägledare, 0733-47 41 66
Monica Olsson, Förste lärare entreprenöriellt lärande, 0418-47 33 45
Erik Åström, tf. verksamhetschef grundskola, samt
verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildningar, 0733-47 30 29