KNUT står för Kunskap Näringsliv Utbildning Tillsammans och här arbetar vi med skolelever från förskoleklass till högstadiet med syfte att väcka intressen för en rad olika branscher och yrken under skolåren, men också inspirera till studier genom att visa hur man omsätter sina kunskaper från skolan i praktiken i arbetslivet.

Vi matchar en arbetsgivare med en årskurs på en specifik skola. Varje år kommer den årskursens alla elever på besök hos arbetsgivaren för att uppleva arbetsplatsen. Lärarna hämtar in en uppgift eller ett tema från arbetsgivaren som eleverna arbetar med integrerat i den ordinarie undervisningen under året.

Pilängsskolan
Förskoleklasserna – Landskrona BoIS
ÅK 2 – Byggmästarn i Skåne
ÅK 4 – GC Gruppen
ÅK 6 – Polisen

Seminarieskolan
Förskoleklasserna – Fabriken
ÅK 2 – ML Display
ÅK 4 – Omsorgsförvaltningen
ÅK 6 – Hotell Öresund
ÅK 8 – Räddningstjänsten

Alléskolan
Förskoleklasserna – Willys
ÅK 2 Öresund Heavy Industries
ÅK 4 – Miljöförvaltningen, Landskrona stad
ÅK 6 – Swedbank

Anpassad skola
ICA Kvantum

Titanskolan
Kyrkogårdsförvaltningen

Asmundtorps skola
Förskoleklasserna – Ohlssons
ÅK 2 Hexis
ÅK 4 HMC Företagshälsovård
ÅK 6 Hitachi Energy
ÅK 8 BCC

Albanoskolan
Förskoleklasserna – Landskrona museum
ÅK 2 Smile Tandvård
ÅK 4 Bildeve
ÅK 6 Borg Warner

Emiliaskolan
Förskoleklasserna – ICA Nära, Häljarp
ÅK 2 – BackApp

Glumslövs skola
Förskoleklasserna – Nylanders Rött och Grönt
ÅK 2 – Hemmakväll, huvudkontoret
ÅK 4 – Idrottsskademottagningen Landskrona AB
ÅK 6 – NSVA
ÅK 8 – Boliden Bergsöe

Härslövs skola
Förskoleklasserna – Svenska kyrkan, Härslöv
ÅK 2 – Viarps Kör och Ridklubb
ÅK 4- Parajett
ÅK 6 – Tomatens Hus

Sandåkerskolan
ÅK 4 – Landskrona Energi
ÅK 6 – Emrahus
ÅK 8 – SKF

Västervångskolan
Förskoleklasserna – Kvarteret Erikstorp
ÅK 2 – ICA Kvantum
ÅK 4 – DLF Beet Seeds
ÅK 6 – Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad
ÅK 8 – Alfdex

Engelska skolan
Förskoleklasserna – Coop Borstahusen
ÅK 2 – Landskrona Golfklubb

Innovita
ÅK 2 – Fastighetsbyrån
ÅK 4 – Sandbäckens rör
ÅK 8 – Blue & Green

Kontaktpersoner för KNUT
Belma Dzafic, Tillväxt Landskrona AB, 0733-47 31 82
Sandra Dahlinger, Studie- och yrkesvägledare, 0733-47 41 66
Monica Olsson, Förste lärare entreprenöriellt lärande, 0418-47 33 45
Erik Åström, tf. verksamhetschef grundskola, samt
verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildningar, 0733-47 30 29